De Nationale Hulpkas is het socialeverzekeringsfonds van het RSVZ. 
Wij behartigen jouw belangen als zelfstandige. Wij begeleiden je gedurende je hele loopbaan tot aan je pensioen, en zelfs daarna.