Over de Nationale Hulpkas

Wat doet de Nationale Hulpkas?

Zoals de andere socialeverzekeringsfondsen begeleidt de Nationale Hulpkas je gedurende je hele loopbaan, tot aan je pensioen en zelfs daarna. 

Wij informeren, adviseren, innen bijdragen en betalen de sociale verzekering ingeval van faillissement. Bij ons kan je ook terecht voor het aanvullend wettelijk pensioen.

De Nationale Hulpkas heeft bovendien een speciale taak. Zelfstandigen of vennootschappen die zich niet vrijwillig aansluiten bij een socialeverzekeringsfonds en binnen de hun opgelegde termijn geen ander socialeverzekeringsfonds gekozen hebben, worden ambtshalve bij de Nationale Hulpkas aangesloten.

De Nationale Hulpkas maakt deel uit van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ). Ze heeft geen onderscheiden rechtspersoonlijkheid, maar is autonoom op administratief vlak.

Een centrale dienst in Brussel co├Ârdineert de werking van de bijkantoren van de Nationale Hulpkas en beheert de aansluitingen van de vennootschappen.

De bijkantoren bekommeren zich op hun beurt om de dossiers van de zelfstandigen.

Publicaties