Sociale bijdragen

Berekening van de sociale bijdragen

Sinds 2015 worden de bijdragen berekend op de inkomsten van het lopende jaar.

Algemene principes

Formulieren