Toegankelijkheidsverklaring

De Nationale Hulpkas, het socialeverzekeringsfonds van het RSVZ, zet bij haar digitale communicatie in op toegankelijkheid. Wij verbeteren voortdurend onze gebruikerservaring en passen hierbij de relevante toegankelijkheidsstandaarden toe.

De Nationale Hulpkas streeft ernaar haar website toegankelijk te maken volgens de wet van 19 juli 2018 inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op www.nationale-hulpkas.be.

Maatregelen om de toegankelijkheid te verbeteren

Wij nemen een aantal initiatieven om de toegankelijkheid van onze website te verhogen:

  • We nemen webtoegankelijkheid op in onze communicatiestrategie en in onze richtlijnen.
  • We betrekken interne en externe specialisten.
  • Onze collega’s hebben opleidingen in toegankelijkheidsstandaarden en communicatiestrategieën gevolgd.
  • We werken samen met AnySurfer, een dienstverlenende organisatie voor blinden en slechtzienden in Vlaanderen en Brussel.

Nalevingsstatus

Er bestaan officiële standaarden en afspraken die bepalen wat webtoegankelijkheid precies inhoudt. Als je voldoet aan die standaarden, dan kan iedereen, met of zonder een beperking, en in elke context, toegang krijgen tot je online informatie en diensten.

De referentie in die standaarden zijn de WCAG of Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1. Er zijn drie niveaus waarop je deze regels kan implementeren: niveau A, niveau AA en niveau AAA.

Wij zijn volledig conform aan WCAG 2.1 niveau A en gedeeltelijk conform aan WCAG 2.1 niveau AA. Gedeeltelijk conform voor niveau AA omdat er enkele delen van onze website niet volledig conform deze regels zijn.

Niet-toegankelijke inhoud

Wij doen ons best om de hele website en alle documenten toegankelijk te maken voor iedereen. Toch zijn we daar niet volledig in geslaagd. Hieronder vind je een opsomming van de nog bestaande problemen en mogelijke oplossingen. Vind je nog iets dat niet toegankelijk is en hieronder niet vermeld is, dan horen wij het graag van je.

De website bevat op dit moment de volgende niet-toegankelijke elementen: Het kleurcontrast is niet voor alle elementen sterk genoeg.

Wil je extra informatie hierover, mail dan naar mailcom@rsvz-inasti.fgov.be.

Toegankelijkheidsaudit

De toegankelijkheid van onze website werd geëvalueerd aan de hand van:

  • Een audit uitgevoerd door AnySurfer, een dienstverlenende organisatie voor blinden en slechtzienden in Vlaanderen en Brussel;
  • Een audit uitgevoerd met BOSA Accessibility Check;
  • Een kritische analyse op basis van de W3C-criteria (in het Engels).

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld door de dienst Communicatie van het RSVZ.

Vragen of opmerkingen bij de toegankelijkheidsverklaring? Mail ze naar mailcom@rsvz-inasti.fgov.be.

Laatste update: 22/09/2020.

Feedback en contactgegevens

Feedback op onze inspanningen om onze website toegankelijk te maken? Mail naar mailcom@rsvz-inasti.fgov.be.

Handhavingsprocedure

Krijg je geen antwoord, of ben je niet tevreden met het antwoord dat je krijgt? Neem dan contact op met de federale ombudsdienst: contact@federaalombudsman.be.