Vennootschapsbijdrage

Bedrag

Balanstotaal 2021 Vennootschapsbijdrage 2023
< 825.750,09 euro 384,44 euro
> 825.750,09 euro 960,26 euro