Wijzigingen in beroeps- of gezinssituatie doorgeven

Je bent verplicht om de Nationale Hulpkas spontaan en zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van wijzigingen in je beroeps- of gezinssituatie.

Dit is in je eigen belang, want die wijzigingen kunnen een invloed hebben, zowel op de bijdragen die je verschuldigd bent, als op je recht op uitkeringen.